Založiť webovú stránku alebo eShop

AFRA Silvánia chov

AFRA Silvánia chov

nar. 24. 08. 2003

SVV 1, FPR 1, SVV 2, IPO 1

1. bon. 28. 10. 2006 Sabinov 5CX5/45 N II. tr.

02. 11. 2008 Dudince 5CX5/44 N I. tr. doživotne

RTG: B    VO: VD

M: DEA zo Solivarského dvora                            O: FIASKO Okal CS

SchH2, SVV 1, IPO 1                                                   SVV 1, IPO 1, SchH3

5Y55/55 P I. tr. 2003-2004                                     5KV5/55 P II. tr. doživotne

RTG: A      VO: VD                                                       RTG: A     VO: VD

 
TOPlist